Rétorika

Zlepšete své řečnické schopnosti a naučte se, jak co nejlépe vystupovat na veřejnosti.

FORMA:
E-learning, individuální studium, stále otevřený kurz, zahájení kdykoli
ID
2739

Tento kurz se zabývá kulturou mluveného slova a napomůže vám stát se lepším řečníkem. Po jeho absolvování budete vybaveni kompetencemi potřebnými pro veřejné či poloveřejné vystupování.

 

OBSAH KURZU:
Mluvené projevy
Funkční styl řečnický
Tvorba veřejného projevu
Realizace veřejného projevu
Neverbální projev
Sebeprezentace

Autorem kurzu je PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. Kurz je aktuálně zdarma zpřístupněn v režimu bez podpory tutora.

 

On-line kurz je dostupný ZDARMA a je určen pro samostudium. Úspěšný absolvent kurzu obdrží osvědčení. Pro účast v kurzu je potřeba se zaregistrovat.

 

ZAREGISTROVAT SE  

 

Pracovníci Celoživotního a distančního vzdělávání Vám obratem vytvoří přístup do on-line kurzu, abyste se mohli přes ORION login přihlásit.

 

PŘIHLÁSIT SE  

 

KONTAKT:
Celoživotní a distanční vzdělávání
Západočeská univerzita v Plzni
tel.: +420 377 631 903
e-mail: kurzy@rek.zcu.cz


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287